BISTURI

02 Detalles

BISTURI C/MANGO NO.15 C/10. FASACARE
BISTURI C/MANGO NO.20 C/10. FASACARE
BISTURI C/MANGO NO.21 C/10 FASACARE.
BISTURI C/MANGO NO.23 C/10 FASACARE.
BISTURI NO.11.S/MANGO C/100 FASACARE.
× ¿Como podemos asistirle?